Wtorek, 15 października 2019. Imieniny Jadwigi, Leonarda, Teresy

Podziel się:

Podziel się:

684 rocznica nadania praw miejskich Górowie Iławeckiemu

5 lutego 1335 w dniu św. Agaty komtur z Balgi, Heinrich Muro, nadał Górowie, zwanemu wtedy Landsberg, a jeszcze wcześniej Landstrass, prawa miejskie. Landsberg dołączył do szeregu 9 nowo powstałych w tym czasie miast.

Zapewne sam komtur na uroczystości nie pojawił się, osada była zbyt mało ważna, aby fatygował się główny zarządca prowincji, ale na pewno pośród wysłanników byli bracia wzmiankowani na dokumencie jako świadkowie: Brat Heinrich Röder, brat Otto von Sprenberg, brat Heinrich von Schönberg, brat Eckinger. Treść aktu zachowała się do dzisiaj. Pierwszymi zasadźcami zostali byli wymienieni jedynie z imienia Albert i Herman – pierwsi sołtysi. Każdy z nich otrzymał na wieczne posiadanie 8 hufen (włók ~ 15,32ha ) ziemi.

Miejscowość istniała na długo wcześniej zanim stała się miastem. Było to bardzo dogodne miejsce na założenie osady. Leżała na skrzyżowaniu dwóch dróg. Wzgórze na jakim powstała oblane było z dwóch stron wodami i mokradłami. Śmiem twierdzić, że w czasach pruskich istniał tu osada handlowa, albo nawet mały gródek.

Albert Fischer, przedwojenny nauczyciel w Lansberskiej szkole, miłośnik historii lokalnej, napisał w swojej, w wydanej w 1935 roku książce pt. „Historia miasta Landsberg” :

„Głębokie ciemności spowijają powstanie naszego miejsca. Możemy sobie tylko wyobrażać jak to się stało, gdyż jest ono ściśle związane z wielką akcją osiedleńczą Zakonu Krzyżackiego na naszym terenie. Ponad 600 lat temu gęsta puszcza pokrywała przestrzeń pomiędzy rzekami Wałszą i Elmą. Znajdowały się w niej nieliczne osady pruskie. Nazwy miejscowości takie jak Kattlack, Worlack, Sieslack i inne, wciąż przypominają ten czas. Bogaty świat zwierzęcy przynosił nielicznej ludności podczas polowań obfitą zdobycz. „

W pierwszej połowie XIII wieku rozpoczęło się podbijanie Plemion Pruskich przez Zakon Krzyżacki. W roku 1238 zdobyty został pruski gród Balga nad zalewem Wiślanym. Rok później powstał tam imponujący zamek, będący siedzibą komturii od 1250 roku, będący punktem wypadowym do podboju ziem Natantagów, Warmów i Bartów, i dalej na wschód.

Już w 1240 zaczęły się pierwsze potyczki z Natangami, mieszkańcami Natangii, ziemi słabo zaludnionej, dzikiej, trudno dostępnej. Skuteczną ochronę stanowiły rozległe mokradła, bagna i gęste puszcze. Prusowie potrafili idealnie wykorzystać w celach obronnych naturalne elementy krajobrazu. Tworzyli sztuczne zasieki, powiększali rozlewiska. Dlatego Natangia długo nie była podbita przez najeźdźców. W 1240 roku powstały Bartoszyce.

W 1249 po pierwszym powstaniu pruskim zawarto pokój w Dzieżgoniu. Sygnowali go również Natangowie. Spokój potrwał do roku 1260 kiedy to wybuchło drugie powstanie. Wojskom Natangów dowodził Hercus Monte. Na terenie Górowa znajdował się wtedy zbrojny obóz krzyżacki. Powstanie trwało do 1273 roku. Od tego momentu zaczęła się pełna kolonizacja Natangii. Pojawili się tu osadnicy z Dolnej Saksonii i Turyngii oraz innych terenów należących już do zakonu.

Swobodny rozwój miasta utrudniały umocnienia, miasto było wąskie i małe.
Według zapisów w akcie lokacyjnym zabudowany obszar miasta musiał być ogrodzony drewnianym murem złożonym z belek i zwieńczony palisadą. Z czasem obwarowania zastąpiono budowlami kamienno ceglanymi.

W miejscowości nie było nigdy zamku krzyżackiego ani nie urzędowała na stałe załoga rycerzy zakonnych.
Do miasta prowadziły 2 bramy: Górna ( OberTor) zwana również wysoka (HohesTor) oraz dolna (Niedertor) zwana Młyńską. Elementy systemu obronnego stanowiły dwa stawy Garncarski i młyński, połączone kanałem w głębokiej fosie przed brama Górną.

Życie w mieście było skromne, świadczą o tym niewysokie płacone zakonowi czynsze. Miasteczko było znacznie mniejsze niż sąsiedni Kreuzburg. W 1437 roku Heiligenbeil płacił 35 marek, Kreuzburg 86, Zinten 22, Bartenstein czyli Bartoszyce 72, zaś Landsberg 10 ½ marki. Daninę opłacano w chlebie i mięsie. Od 1412 roku kiedy to uruchomiono w miasteczku młyn, który również płacił stosowny czynsz.

Późniejsze losy miasta były burzliwe, ale to już temat na następne opowieści.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: fraglesi
Oceń artykuł:

(0)