Czwartek, 24 maja 2018. Imieniny Joanny, Zdenka, Zuzanny

Podziel się:

Podziel się:

Niemal ośrodek akademiczny

Początek roku szkolnego, tym razem 4 września, w całym kraju to wielkie święto, które niejako mimowolnie, obchodzimy wszyscy. Nie jest ono wyróżnione w kalendarzu, niemniej bardzo go poważamy. W tym dniu albowiem uczniowie, wziąwszy wcześniej udział w mszach świętych, często w towarzystwie rodziców i dziadków, podążają grupowo do swoich Alma mater aby wziąć udział w uroczystym otwarciu roku szkolnego.

Tego szczególnego dnia, właśnie 4 września, ulice i uliczki Górowa Iławeckiego zapełniły się dziećmi i młodzieżą odstrojonych odświętnie, co jednoznacznie wskazywało, że rozpoczyna się w miasteczku, nieodmiennie od lat, uświęcony tradycją, rok szkolny.

Nastąpiły, przewidziane ustawą, zmiany. Sześcioletnie szkoły podstawowe połączyły się z gimnazjami, żeby w rezultacie powstały szkoły ośmioletnie, rozpoczęły też pracę zmodernizowane szkoły ponadpodstawowe.

W Górowie Iławeckim rozpoczęła działalność nowa, już ośmioklasowa, szkoła podstawowa. Jej nowym dyrektorem został p. Dariusz Hawrylec, dotychczasowy dyrektor gimnazjum nr 1.

W czasie uroczystego otwarcia nowego roku szkolnego, które miało miejsce w hali sportowej SP nr 2, burmistrz Górowa Iław., p. Jacek Kostak, wręczając nominację nowemu dyrektorowi, wyraził nadzieję, że nowe wezwania, przed którymi stanęło szkolnictwo, zostaną w pełni zrealizowane.

Górowo Iławeckie, co niejednokrotnie podkreślaliśmy, jest miastem uczących się. We wszystkich istniejących tutaj szkołach razem rozpoczęło nowy rok szkolny ok. tysiąca uczniów.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: BT oraz opublikowany na portalu Górowo Iławeckie: Niemal tysiąc uczniów rozpoczęło naukę po wakacjach
Oceń artykuł:

(0)