Piątek, 21 września 2018. Imieniny Darii, Mateusza, Wawrzyńca

Podziel się:

Podziel się:

Inauguracja roku akademickiego

Ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności miało miejsce we wtorek 10 października w pomieszczeniach Centrum BARKA w Górowie Iławeckim.

We wczesnych godzinach popołudniowych w świetlicy Centrum, w obecności przybyłych gości, mediów i publiczności, prezes Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, pan Piotr Baczewski dokonał uroczystego otwarcia nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przypomniał obecnym, że celem działalności uczelni jest aktywizacja ludzi starszych, a także „wykorzystanie potencjału osób starszych, ich wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju”.

Zwracając się do przybyłych wice-marszałek naszego województwa pan Miron Sycz podkreślił także, iż starsze pokolenia, przeżywające swoją młodość w czasach ostatniej wojny, często miało wybór nauka czy walka o niepodległość, decydowało się na to drugie. Tacy ludzie w wyniku różnych okoliczności nie zawsze mieli okazję do poszerzania swojej wiedzy oraz umięjętności. Uniwersytet pozwala na uzyskanie przez takie osoby określonej wiedzy.

Na uroczystość, między innymi, zaproszeni byli i wzięli w niej udział: Brygida Adamajtis, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach, Adam Deleżuch, Zastępca Komendanta Straży Graniczne w Górowie Ilaw., Agnieszka Gorzycka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kamińsku, Elżbieta Gottuk, Dyrektor Zespołu Szkół w Górowie Iław., Dariusz Hawrylec, Dyrektor SP w Górowie Iław., Anna Konowrocka z Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach, Danuta Kunicka, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iław., Małgorzata Lemieszek, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bartoszycach, Helena Marek z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Bartoszycach, Karolina Motyka-Kozioł, Dyrektor Wydziału Warmińsko- Urzędu Wojewódzkiego Mazurskiego w Elblągu, Zbigniew Nadolny ze Starostwa Powiatowego w Bartoszycach, ks. Jan Puławski z Parafii św. Wawrzyńca w Plutach, Marek Rabczuk, radny powiatowy, Maria Olga Sycz, Dyrektor ZSzUJN w Górowie Iław., Jolanta Wirboł, Dyrektor Przedszkola w Górowie Iław., Jacek Wiśniowski z Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warm.

„W obecnych czasach coraz większym problemem demograficznym jest starzenie się społeczeństwa. Na przestrzeni lat zmienił się model rodziny. W przeszłości wielu seniorów pomagało w wychowaniu wnuków, natomiast obecnie są często wyobcowani z rodziny i społeczeństwa. Dlatego też są wszelkie inicjatywy zmierzające do aktywizacji osób starszych” – słowa skierowane do obecnych w świetlicy BARKI 10 października przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego były adekwatnym podsumowaniem otwarcia.

Na zakończenie uroczystości wystąpiły dzieci pobierające nauki w górowskiej Państwowej Szkole Muzycznej I Stopnia będąca filią Szkoły Muzycznej w Lidzbarku Warmińskim.

Z wykładem inauguracyjnym „Wybrane aspekty bezpieczeństwa osób starszych” wystąpił dr Dariusz Jurczak.
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: BT oraz opublikowany na portalu Górowo Iławeckie: Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Oceń artykuł:

(0)