Wtorek, 28 stycznia 2020. Imieniny Agnieszki, Kariny, Lesława

Podziel się:

Podziel się:

Profilaktyka w szkołach!

W dniach 15-17 stycznia 2019 r, we wszystkich górowskich szkołach odbyły się warsztaty profilaktyczne, dotyczące problemu uzależnień. Dzieci i młodzież tych szkół miała możliwość skonfrontowania swoich wiadomości dotyczących wpływu środków uzależniających, w tym dopalaczy, na zdrowie psychiczne i somatyczne młodego człowieka jak również problemu cyberprzemocy oraz uzależnień związanych z używaniem Internetu, z wiadomościami specjalistów. Zajęcia prowadzili Leszek Roszczenko i Maciej Szczodrowski, eksperci, edukatorzy z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych, profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych, nowoczesnych metod wspierających edukację uczniów, profilaktyki społecznej, edukacji medialnej oraz pomocy medycznej w przypadku kontaktu z narkotykiem (NSP) Fundacji Bonum Humanum z siedzibą w Warszawie.

Również ponad 200 rodziców uczniów z w/w szkół oraz kilkudziesięciu nauczycieli aktywnie uczestniczyło w zajęciach profilaktycznych dotyczących problemu zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, nowoczesnych technologii cyfrowych, które mają bardzo znaczny wpływ na rozwój emocjonalny dziecka, szczególnie w okresie adolescencji-wzmożonego rozwoju.
Po spotkaniu osoby zainteresowane mogły indywidualnie uzyskać porady do tyczące nurtujących problemów. Zainteresowanie udziałem w warsztatach było bardzo duże o czym świadczyła duża ilość zadawanych pytań przez młodzież jak również przez osoby dorosłe biorące udział w zajęciach. Bardzo często młodzież nagradzała prowadzących warsztaty brawami co świadczył o ich profesjonalizmie i znajomością problemów młodych ludzi.
Zajęcia zostały sfinansowane, min. ze środków Urzędu Miasta Górowo Iławeckie, z tzw. kapslowych(z pieniędzy pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
Działania profilaktyczne w roku bieżącym, realizowane będą na terenie miasta zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programem Profilaktyki Narkomanii na rok 2019.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii
Roman Petrecki

Zdjęcia: Roman Petrecki
Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Paweł Pieniak oraz opublikowany na portalu Górowo Iławeckie: Profilaktyka uzależnień w szkołach
Oceń artykuł:

(0)